Procedura prowadząca do rozpoczęcia budowy nowego obiektu  rozpoczęła się 23 marca 2012 roku od ogłoszenia konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej hali sportowo-widowiskowej. Ma ona być zlokalizowana przy ulicy Struga, obok stadionu miejskiego na którym swoje mecze rozgrywa Radomiak Radom. 13 lutego 2013 roku MOSiR od miasta otrzymał pozwolenie na budowę, czyniąc tym samym kolejny krok w kierunku wbicia pierwszej łopaty.

 

 

Hala Sportowo-Widowiskowa zostanie przeprojektowana i wybudowana na gruncie niepowodującym sporów prawnych, od strony ulicy Struga. Taka lokalizacja wiąże się jednak z wejściem na teren obecnego stadionu Radomiaka. Prezydent Radosław Witkowski wiele razy podkreślał, że zależy mu na rozwoju lokalnego futbolu oraz wspomnianego klubu, dlatego też podjął również decyzję o rozpoczęciu budowy nowego stadionu dla Radomiaka. Stanie on w miejscu obecnego obiektu, ale w osi wschód – zachód.

W pierwszym etapie zostanie wybudowana zadaszona trybuna południowa.

 
W niniejszym dziale publikować będziemy postępy w pracach nad inwestycją, jak również (w późniejszym terminie) pojawią się zdjęcia z placu budowy.

Podstawowe dane liczbowe:
Szacunkowy koszt budowy 80 mln złotych
Liczba widzów -  5 tysięcy (ok. 3700 miejsc znajdzie się na trybunach stałych a ok. 1300 miejsc na trybunach ruchomych teleskopowych) 
 
Planowane źródła finansowania:
- Ministerstwo Sportu i Turystyki - do 50% kosztów inwestycji
- Samorząd Województwa Mazowieckiego
- Budżet Miasta Radom