Jeżeli chodzi o stadion, to pod jego trybuny zamontowano już ponad 70 słupów i taką samą ilość belek zębatych oraz belek podwalinowych. Prowadzone są zaawansowane roboty przy trybunie północnej. Robotnicy zajmują się szalowaniem z betonowaniem ścian oporowych, montują zbrojenie na ławy pod schody, przygotowują zasypki płyty trybun.


Na budowie hali sportowo-widowiskowej trwają roboty spawalnicze instalacji CO i CT, wykonywane są kolejne podejścia pod piony kanalizacyjne, montowane są klatki schodowe, kanały wentylacyjne oraz płyty trybun hali. Intensywnie prowadzone są prace tynkarskie w poszczególnych pomieszczeniach, prace podtynkowe instalacji elektrycznej czy w końcu, w możliwym zakresie, izoloacja rur pionów i poziomów. Wykonywane są także wylewki nie tylko na poziomie zero, ale także w wybranych pomieszczeniach obiektu.

 

W zakresie robót budynku łącznika wciąż przeważają prace związane ze zbrojeniem, szalowaniem i betonowaniem kolejnych ścian. Rozszalowany natomiast już został w całości strop nad piwnicą a obecnie trwa spoinowanie oraz dyblowanie płyt stropowych.

Więcej zdjęć i bieżące informacje dotyczące budowy hali oraz innych obiektów powstających w ramach RCS możecie znaleźć na profilu Facebookowym Radomskiego Centrum Sportu.