Radomskie CIT w I lidze!


Zdjęcie do artykułu: Radomskie CIT w I lidze!

Centrum Informacji Turystycznej odgrywa niezwykle istotną rolę w kreowaniu wizerunku Radomia jako miasta przyjaznego i atrakcyjnego dla turystów. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, jako podmiot zarządzający CIT odebrał właśnie certyfikat od Krajowej Komisji Certyfikacyjnej przywracającej CIT w Radomiu kategorię 4*.

 

Certyfikacja informacji turystycznej została wprowadzona w 2010 roku. Stanowi ona bardzo ważny element realizowanej przez Polską Organizację Turystyczną polityki zarządzania jakością Polskiego Systemu Informacji Turystycznej. Jej celem jest stworzenie krajowej sieci standaryzowanych jednostek informacji turystycznej współpracujących ze sobą na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym oraz  zapewnienie odpowiedniej jakości obsługi turystów przez jednostki informacji turystycznej.

Certyfikacja opiera się o 4 kategorie. W zależności od spełnianych kryteriów, jednostkom świadczącym usługi informacji turystycznej nadawane są 1, 2, 3 lub 4 gwiazdki. Proces prowadzony jest na zasadzie dobrowolności, na podstawie indywidualnych zgłoszeń jednostek informacji turystycznej. Obecnie w Polsce funkcjonuje ok. 400 certyfikowanych centrów i punktów IT. Zgodnie z regulaminem Krajowej Komisji Certyfikacyjnej, podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie procesu certyfikacji na terenie województwa jest Regionalna Komisja Certyfikacyjna powoływana przez Regionalną Organizacją Turystyczną.

 

W roku 2016 POT wprowadziła nowy Regulamin certyfikacji centrów i punktów IT w Polsce, który znacznie zaostrzył kryteria certyfikacyjne. Celem wprowadzonych zmian było podniesienie standardów obsługi turystów w centrach i punktach IT. W związku z wprowadzeniem nowego Regulaminu wielu z istniejących centrów i punktów obniżono kategorię. Dotyczyło to również Radomia z uwagi na brak oznakowania dojazdu do CIT na terenie miasta. - Po przekazaniu uwag Komisji Certyfikacyjnej wystąpiliśmy do zarządcy dróg z wnioskiem o umieszczenie stosownych oznaczeń w przestrzeni miejskiej Radomia. Niezwłocznie wprowadzono znaki D-34 spełniając tym samym kryteria certyfikacji - informuje Robert Dębicki, dyrektor zarządzający MOSIR. - W dniu 30 marca br. Krajowa Komisja Certyfikacyjna przywróciła CIT w Radomiu kategorię 4*, co potwierdziło, że należy on do pierwszej ligi punktów IT - dodała Iwona Majewska, wicedyrektor Biura Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i przewodnicząca komisji certyfikacyjnej. 

 

Należy podkreślić, iż CIT odgrywa niezwykle istotną rolę w kreowaniu wizerunku Radomia jako miasta przyjaznego i atrakcyjnego dla turystów. Jednym z wymiarów tej atrakcyjności jest również współpraca w zakresie kreowania produktów turystycznych takich jak m.in. Mazowsze na Filmowo bazujące na potencjale miejsc, które „zagrały” w najważniejszych polskich produkcjach filmowych. To niesamowity potencjał do rozwoju turystyki filmowej. - Poza tym zapraszamy do naszego punktu na Traugutta 3, gdzie w ramach rozwoju komunikacji  między nami a turystą, oferujemy nową mapę Radomia, na której umieściliśmy m.in. bazy stacji systemu Radomskiego Roweru Miejskiego i wiele innych, zaktualizowanych punktów - zachęca dyrektor, Robert Dębicki.
Podoba Ci się ten artykuł? Przekaż go innym:
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email