Ruszyły prace w naszej hali


Zdjęcie do artykułu: Ruszyły prace w naszej hali

Rozpoczęły się prace mające na celu poprawę efektywności energetycznej hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. - Dzięki temu także fani sportu będą mogli w zdecydowanie lepszych warunkach oglądać widowiska z udziałem ich ulubionych drużyn – nie ma wątpliwości Grzegorz Janduła, prezes MOSiR.

 

Prace, za które odpowiada firma Opeus Energia sp. z.o.o. prowadzone są w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej Hali Sportowej MOSiR Radom poprzez kompleksową termomodernizację oraz instalację odnawialnych źródeł energii”. Ich wartość to blisko 1,4 mln złotych netto. Należy podkreślić, że projekt korzysta z dofinansowania wynoszącego blisko 69 procent kwalifikowanego kosztu realizacji Projektu pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Kwota dotacji wyniesie więc blisko 959 tys. złotych netto. Ogólnym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku hali, zwiększenie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery.

 

Termin prowadzonych prac nie jest przypadkowy. - Zdecydowaliśmy się na okres wakacji, żeby prace nie kolidowały z imprezami, w których biorą udział nasze eksportowe drużyny - Rosa oraz Cerrad Czarni - tłumaczy prezes MOSiR-u, Grzegorz Janduła. W ramach projektu zostaną wykonane m.in. termomodernizacja hali, wymiana stolarki okiennej oraz instalacja fotowoltaiczna, umożliwiająca wytwarzanie energii elektrycznej z promieniowania słonecznego. - Powyższe działania prowadzone w ramach projektu pozwolą na poprawę efektywności finansowej i energetycznej budynku, oszczędności za energię oraz podniesienie standardu obiektu, co przełoży się na poprawę warunków oglądania sportowych widowisk dla kibiców – przekonuje prezes, Grzegorz Janduła. Mając na uwadze powyższe, korzystając z prowadzonych w hali prac, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji postanowił zmodernizować również istniejącą wentylację.

 

Planowany termin zakończenia prac to 31 lipca 2016 roku.

 

Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Wspomniane państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).

 

W okresie 2009–2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97% łącznego finansowania. Fundusze są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora prywatnego w 12 nowo przyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r.

 

Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równości płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe.
Podoba Ci się ten artykuł? Przekaż go innym:
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email