IX BIEG KAZIKÓW O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA RADOMIA


Zdjęcie do artykułu: IX BIEG KAZIKÓW O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA RADOMIA

 

 

 

 IX Bieg Ka­zików, im­preza otwie­ra­jąca sezon w Ra­domiu. Za­wody ro­ze­grane zo­staną 6 marca.

To jedna z naj­więk­szych im­prez bie­go­wych or­ga­ni­zo­wa­nych w Ra­domiu. W ubie­głym roku zgro­ma­dził na starcie re­kor­dową liczbę uczest­ników. 

Regulamin dostępny TUTAJ

 

 

Podoba Ci się ten artykuł? Przekaż go innym:
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email