Na budowie pod koniec listopada spadł pierwszy śnieg, ale nie ma to wpływu na intensywność prac prowadzonych w ramach budowy Radomskiego Centrum Sportu. – Jeżeli chodzi o halę, to w ostatnim czasie największe wrażenie robią prace związane z wykonywaną elewacją, dociepleniem i stolarką okienną budynku. Cieszy, że roboty w zakresie stolarki aluminiowej są już praktycznie na wykończeniu – zaznacza prezes MOSiR-u, Grzegorz Janduła.


Na obiekcie prowadzone są także roboty murowe i montażowe przy kolejnych, potężnych elementach prefabrykowanych. Trwają prace w zakresie montażu pokrycia stropodachu, montażu odwodnienia i kanalizacji deszczowej. Wykonano ściany działowe oraz wylewki w piwnicach. Na poziomie -1, tam, gdzie znajdą się pomieszczenia techniczne, a obecnie uwidoczniony został labirynt różnego typu instalacji (na zdjęciu), rozpoczął się nawet montaż glazury.

 

Do zamontowania przygotowywane są kolejne potężne dźwigary. Ale z racji, że do ich ustawienia potrzeba specjalistycznego sprzętu, przykrycie hali nieco się przesunie. Główny Wykonawca przekonuje, że do końca roku te prace będą sfinalizowane.

 

Duży postęp widać także przy powstawaniu łącznika. Obecnie trwa montowane zbrojenia pod kolejne ściany.

 

Jeżeli zaś chodzi o stadion, to kontynuowane są działania przy stropach fundamentowych trybuny północnej i południowej, montaż prefabrykatów oraz izolacja ścian pionowych trybuny północnej od strony boisk treningowych.